Välkommen till RELAX VENTILERADE BADRUM

- Vi har byggt ventilerade badrum i flerbostadshus med väggskivor i 15 år. Vi är ett av få företag i Sverige som är Rise/SITAC kontrollerade för stambyte samt badrumsrenovering.

Vad vi gör

Vi utför stambyten samt bygger framtidssäkrade ventilerade badrum i flerbostadshus genom en kontrollerad metod. Detta ger bästa totalekonomi för beställaren och hyresgästen, vi utför detta med medvetna miljöval inom transport, material och utförande.

Vi ska vara det företag, inom utförande av stambyten och luftade konstruktioner, som har högsta standard till fast och förutbestämt pris, utan anmärkningar.

ALLT PÅ ETT STÄLLE

Vårt huvudkontor ligger i Växjö i södra Småland. Här finns lager och projektledning på samma ställe.

INTERNUTBILDNING

Vi är måna om att våra RVB montörer ska ha en bra arbetsmiljö och kunskapsutveckling. De får internutbildning kontinuerligt för att kunna utföra flera olika moment i monteringsarbetet.